BİLİMSEL PROGRAM

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

KAYIT & KONAKLAMA

BİLİMSEL PROGRAM

SAAT
SALON A SALON B

13:30-15:00
Kurs
Üst Ekstremite Fokal Nöropatilerinde Elektrofizyolojik Tanı
Oturum Başkanı: Cemal Özcan

Median sinir
Fikret Aysal

Ulnar sinir
Şeyma Aykaç

Radial sinir
Feray Karaali Savrun
Kurs
Temel EEG - I
Oturum Başkanı: Semai Bek

EEG çekim standartları: elektrot yerleşimi, montaj, polarite
Semai Bek

Temel EEG dalgaları ve aktivasyon yöntemleri, uyku EEG’sinde temel değişiklikler
Gülnihal Kutlu

EEG maturasyonu ve çocukluğa özel paternler
Veysi Demirbilek
15:00-15:15
KAHVE ARASI
15:15-16:45
Servikal Distoni Hastaları Üzerinde Uygulamalı Botulinum Toksin Kursu

(EÜTF Nöroloji Kliniği'nden Canlı Yayın)
Oturum Başkanı: Mehmet Demirci

Uygulayıcılar:
Zafer Çolakoğlu
Ahmet Acarer
Kurs
Temel EEG - II
Oturum Başkanı: İbrahim Bora

İnteriktal EEG ve tuzakları (Benign-selim varyantlar, artefaktlar)
Özden Kamışlı

İktal EEG ve tuzakları (Benign-selim varyantlar, artefaktlar)
İrem Yıldırım

Acil durumda EEG (ensefalopati-ensefalit, koma, status epileptikus)
İbrahim Bora

EEG raporlama
Dilek Ataklı

16:45-17:00
KAHVE ARASI

17:00-18:30
Kurs
Alt Ekstremite Fokal Nöropatilerinde Elektrofizyolojik Tanı
Oturum Başkanı: Vildan Yayla

Ayak fokal nöropatileri
Cengiz Tataroğlu

Bacak ve uyluk fokal nöropatileri
Fikret Bademkıran

Lumbosakral pleksopati ve radikülopatiler
Barış Baslo
Kayıtlar Üzerinden Uygulamalı Polisomnografi Kursu
Oturum Başkanı: İbrahim Öztura

PSG kayıtlarında artefaktlar ve biyokalibrasyon
İbrahim Öztura

PSG kaydında uyanıklık, uyku evrelemesi ve uyanıklık olaylarının skorlanması
Utku Oğan Akyıldız

PSG kaydında solunumsal olayların skorlanması
Gülçin Benbir Şenel

PSG kaydında (örneğinde) uykuda hareketlerin ve kardiyak olayların skorlanması
Utku Oğan Akyıldız
SAAT
SALON A SALON B
07:45-08:30
Kahvaltı Kursu
Oturum Başkanı: Özden Şener

EMG Laboratuvarına Brakiyalji Ön Tanısı ile Gönderilen Hastada Elektrofizyolojik Yaklaşım
Özden Şener
Kahvaltı Kursu
Oturum Başkanı: Serap Saygı

Dirençli Epilepsi Olguları - Video EEG Örnekleri ile Tedavi Kararı
Serap Saygı
08:30–09:00
ARA
09:00-09:30
Açılış Seremonisi
09:30-10:30
Açılış Konferansı
Oturum Başkanları: Barış Baklan, Burhanettin Uludağ

Periferik nöropatilerde lif tipi seçimi: Patolojik süreçler ve klinik karşılıkları; Heba olan emekler
Emre Öge
10:30-10:45
KAHVE ARASI
10:45-12:15
Oturum Başkanları: Kubilay Varlı, Suat Topaktaş

Curriculum and training; the journey so far from Rome to the World
Jonathan Cole

Polinöropati tanısı ve sınıflamasında mevcut kılavuzlar
Hatice Tankişi
12:15-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:15
Oturum Başkanı: Burhanettin Uludağ

Serebral korteksten segmental reflekse kremaster kası
Cumhur Ertekin
14:15-15:00
Uydu Sempozyumu
İncelif Nöropatilerinde Görünmeyen Nedenler
Oturum Başkanı: Filiz Koç
Dilcan Kotan
TMS Uygulamalarında Lokalizasyonun Önemi: Nöronavigasyon
Çağrı Temuçin
15:00-15:15
KAHVE ARASI
15:15-16:45
Oturum Başkanları: Hilmi Uysal, Barış Baslo

The neurophysiology and lived experience of severe sensory neuropathy
Jonathan Cole

Kas ve sinir hipereksitabilite sendromlarının elektrofizyolojisi
Hatice Tankişi
Epilepsilerde Nöral Ağlar ve Mekanizmalar ve EEG
Oturum Başkanları: Serap Saygı, Çiğdem Özkara

Fokal epilepsilerde nöral ağlar ve mekanizmalar ve EEG
Serap Saygı

Jeneralize epilepsilerde nöral ağlar ve mekanizmalar ve EEG
Nerses Bebek

Dirençli epilepsilerde nöral ağlar ve mekanizmalar ve EEG
Çiğdem Özkara
16:45-17:00
KAHVE ARASI
17:00-18:30
SÖZEL BİLDİRİLER
18:30-19:30
Akşam Kursu: Polinöropati Olgu Temelli Kurs
Moderatör: Hacer Erdem Tilki

Tartışmacılar: Emre Öge, Suat Topaktaş, Zeki Odabaşı

Olgu 1: Zeliha Matur
Olgu 2: Ayşen Süzen Ekinci
Olgu 3: Ahmet Tüfekçi
Olgu 4: Hande Alibaş
Olgu 5: Sevgi Ferik
19:30-20:30
AKŞAM YEMEĞİ
20:30-22:30
Tanı ve Tedavi Gecesi: Gündüz Aşırı Uykululuk; Farklı Nedenler ve Tedavi
Oturum Başkanları: Derya Karadeniz, İrsel Tezer Filik

Aura status
Candan Gürses

Hareket bozukluğu - Nöbet: Kesişme noktaları
Babürhan Güldiken

Uykuda solunum bozukluğunda rezidüel uykululuk
Aylin Bican Demir

Epilepsi ve parasomnide uykululuk
Sevda İsmailoğulları

Uykuda hareket bozuklukları ve narkolepside uykululuk
Deniz Tuncel
SAAT
SALON A SALON B SALON C
07:45-08:30
Kahvaltı Kursu
Oturum Başkanı: Vildan Yayla

EMG Laboratuvarına Bacak Ağrısı Ön Tanısı ile Gönderilen Hastaya Elektrofizyolojik Yaklaşım
Yaprak Seçil
Kahvaltı Kursu
Oturum Başkanı: Barış Baklan

Non-Epileptik Paroksismal Atak Tanılı Hastaya Yaklaşım
Dilara Mermi
08:30–09:00
ARA
09:00-10:30
Oturum Başkanları: Barış Baklan, Tamer Demiralp

Brain functional connectivity as revealed by EEG markers
Claudio Babiloni

MRI temelli beyin bağlantısallık analizleri
Tamer Demiralp
10:30-10:45
KAHVE ARASI
10:45-12:15
ALS Tanısı
Oturum Başkanları: Kubilay Varlı,
Zafer Çolakoğlu


Elektromyografik tanı
Hilmi Uysal

TMS yöntemleri
Kubilay Varlı

MR traktografi
Kerim Aslan
Uyku Tıbbı Paneli: Siklik Alternan Patern (CAP)
Oturum Başkanı: Barış Baklan

Tanım, terminoloji ve skorlama
İbrahim Öztura

Uyku hastalıklarında "CAP"ın klinik ve elektrofizyolojik değeri
Gülçin Benbir Şenel

Epilepside "CAP"ın klinik ve elektrofizyolojik değeri
İrsel Tezer Filik

Otonom Sinir Sistemi
Oturum Başkanı: Münevver Gökyiğit

Kalp hızı analizi ve sempatik deri yanıtı
Mehmet Demirci

Pelvik taban EMG’si
Fikret Bademkıran

Orofaringeal bölge EMG’si
Münevver Gökyiğit
12:15-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30
Nöromuskuler Hastalıkların Takibinde Elektrofizyolojik Yöntemler
Oturum Başkanı: Hatice Tankişi

CMAP Scan
Hatice Tankişi

MUNIX ve diğer yöntemler
Barış Baslo
UCB Pharma Uydu Sempozyumu

Epilepside Özel Gruplar: Kadın ve Yaşlı

Oturum Başkanı: İbrahim Aydoğdu

Kadın ve epilepsi
İbrahim Öztura

Yaşlı ve epilepsi
İbrahim Aydoğdu
14:30-14:45
KAHVE ARASI
14:45-16:15
EMG’de Tanısal Protokoller
Oturum Başkanları: Mustafa Ertaş,
Özden Şener


Servikal radikülopati tanısal protokolleri
Mustafa Ertaş

Brakiyal pleksus tanısal protokoller
Özden Şener

Üst ekstremite tuzak nöropati protokolleri
Cengiz Tataroğlu
Epilepsi / Uyku Tıbbı Paneli: Otoimmun Hastalıklar
Oturum Başkanı: Betül Baykan

strong>Otoimmun akut sinir sistemi tutulumunda elektrofizyoloji
Leyla Baysal Kıraç

Otoimmun epilepsiler
Betül Baykan

Otoimmun uyku hastalıkları
İrsel Tezer Filik
16:30-17:30
GENEL KURUL
17:30-18:30
SÖZEL BİLDİRİLER
18:30-20:30
AKŞAM YEMEĞİ
20:30-22:30
Tanı ve Tedavi Gecesi: Nöromodülasyon
Oturum Başkanları: Burhanettin Uludağ,
Çağrı Temuçin


Transkranial Nöromodülasyon: Bugün ve gelecek
Çağrı Temuçin

rTMS
Gökçem Yıldız

TES yöntemleri
Bülent Cengiz

Yeni nöromodülasyon yöntemleri
Burhanettin Uludağ
Tanı ve Tedavi Gecesi: Nöromusküler Hastalıklarda IVIg ve Plazmaferez Tedavileri
Oturum Başkanları: Kayıhan Uluç,
Çağdaş Erdoğan


Olgu Tartışmaları

Olgu 1: Zeliha Matur
Olgu 2: Sevim Çakmak Şahin
Olgu 3: Görkem Şirin
Olgu 4: Onur Akan
Olgu 5: Filiz Azman
Olgu 6: Selma Bilgin Tekin
SAAT
SALON A SALON B SALON C
07:45-08:30
Kahvaltı Kursu
Oturum Başkanı: Münevver Gökyiğit

Brakiyal Pleksus EMG’si
Münevver Gökyiğit
Kahvaltı Kursu
Oturum Başkanı: İbrahim Bora

Doğurganlık Çağındaki IGE Hastalarının Nöbet Kontrol Durumları-Tedavi Sorunları
Görkem Şirin
08:30–09:00
ARA
09:00-10:30
Nöromusküler Kavşak Tanı
Oturum Başkanı: Mustafa Ertaş

Ardışık sinir uyarımı
Barış Baslo

Tek lif EMG
Hacer Erdem Tilki

İmmun belirteçler ve elektrofizyolojik yöntemlerin izlemde rolü
Kayıhan Uluç
Hipersomnolans / Hipersomni: Tanıdan Tedaviye
Oturum Başkanı: Derya Karadeniz

Klinik değerlendirme
Deniz Tuncel

Elektrofizyolojik tanısal yöntemler
Kezban Aslan Kara

Tedavi
Derya Karadeniz
Nörofizyolojide Gelecek: Yeni Sinyal Analiz Yöntemleri
Oturum Başkanı: Kemal Türker

EMG ve refleksolojide yeni sinyal analiz yöntemleri
Kemal Türker

EEG'de yeni sinyal analiz yöntemleri
Tamer Demiralp
10:30-10:45
KAHVE ARASI
10:45-12:15
Oturum Başkanları: İbrahim Öztura, Betül Baykan
Resting State Cortical EEG Rhythms in Neurodegenerative Dementing Disorders
Claudio Babiloni

EEG osilasyonları ve kaynakları
Çağrı Temuçin
12:15-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-15:00
Elektrofizyolojide Refleksler
Oturum Başkanı: Meral Kızıltan

Kraniyal refleksler
Meral Kızıltan

Tanısal EMG’de refleks ve geç yanıtların rolü
Figen Tokuçoğlu

Bir maladaptasyon kaynağı olarak refleksler
Vildan Yayla
İntaroperatif Monitorizasyon Çalıştayı
Oturum Başkanları: Kubilay Varlı,
Berrin Aktekin


İntraoperatif nöromonitörizasyonun genel prensipleri
Kubilay Varlı

Supratentoriyal ve infratentoriyal cerrahilerde nöromonitörizasyon ve kortikal haritalama
Berrin Aktekin

Peri-operatif stimulasyon ve kortikal haritalama
İrsel Tezer Filik

Spinal nöromonitorizasyonda genel prensipler
Pınar Yalınay
İmmun Edinsel Nöropatiler
Oturum Başkanı: Emre Öge

Akut immun nöropatiler tanı ve tedavi
Zafer Çolakoğlu

Kronik immun nöropatilerde tanı ve tedavi
Emre Öge
15:00-15:15
KAHVE ARASI
15:15-16:45
Uyarılmış Potansiyeller
Oturum Başkanı: Figen Tokuçoğlu

VEP
Çağdaş Erdoğan

Kognitif uyarılmış potansiyeller
Figen Tokuçoğlu

SSEP
Gökçem Yıldız
Epilepside Klinik ve EEG Uyuşmazlıkları; Elimiz Ne Kadar Güçlü?
Oturum Başkanı: Barış Baklan

Epilepside klinik yanıltabilir
Naz Yeni

Epilepside EEG yanıltabilir
Barış Baklan

Klinik ve EEG yanılttığında ne yapmalı?
Canan Aykut Bingöl
Motor Nöron Hastalıkları
Oturum Başkanı: Hilmi Uysal

ALS’de tanısal belirteçler ve genetik
Hilmi Uysal

SMA tanısal yaklaşım
Elif Kocasoy Orhan

MNH tedavisinde neredeyiz?
Kayıhan Uluç
16:45-17:00
KAHVE ARASI
17:00-18:30
SÖZEL BİLDİRİLER
18:30-19:30
TARTIŞMALI POSTER SUNUMLARI
19:30 - 20:30 Akşam Kursu: Nonkonvulsif Status Epileptikus; Tanıdan Tedaviye
Oturum Başkanı: Betül Baykan

Nasıl tanı koyalım?
Ebru Altındağ

Nasıl ve ne kadar agresif tedavi edelim?
Kadriye Ağan
Akşam Kursu
Oturum Başkanı: Fikret Aysal

Periferik sinir sistemi ultrasonografisi
Ayşe Oytun Bayrak

EMG’de miyopati tanısı
Fikret Aysal

SAAT
SALON A SALON B
09:00-10:30
İleri EMG Kursu
Oturum Başkanı: Mustafa Ertaş

Makro EMG
Mustafa Ertaş

EMG’de kantitatif analizler
Barış Baslo

MÜP davranışları
Kemal Türker
Uyku Tıbbı Paneli: Uyku Hastalıklarına Genetik Bakış
Oturum Başkanı: Murat Aksu

Narkolepsi sendromlarında genetik
Sevda İsmailoğulları

Parasomnide genetik
Aylin Bican Demir

Uykuda hareket bozukluklarında genetik
Murat Aksu
10:30-10:45
KAHVE ARASI
10:45-12:15
Transkraniyal Manyetik Stimülasyon Uygulamalı Kurs
Oturum Başkanları: Kubilay Varlı, Bülent Cengiz

Tanısal uygulamalar
Kubilay Varlı

rTMS uygulamaları
Gökçem Yıldız

Kortikal uyarılabilirlik ölçümleri
Bülent Cengiz
Epilepsi / Uyku Tıbbı Paneli: Uyku ile İlişkili Epilepsi; Nereden Nereye…
Oturum Başkanları: Özlem Çokar, Utku Oğan Akyıldız

Uyku ve epilepsi ilişkisi
Kezban Aslan Kara

Uykunun sessiz nöbetleri (ESES)
Özlem Çokar

Uyku ile ilişkili hipermotor epilepsi (SHE)
Utku Oğan Akyıldız
12:15-12:30
KAPANIŞ